Dansk Suomalainen Türk Polski


Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej i jednocześnie informacja o osobach, których dane dotyczą
na podstawie art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UEUwaga: jedynym językiem umowy jest język niemiecki. Miejscem jurysdykcji są wyłącznie Niemcy, a do wszystkich umów i porozumień zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie. Inne języki i tłumaczenia służą wyłącznie do niewiążących informacji i są udostępniane bez gwarancji i bez odpowiedzialności, o ile jest to prawnie możliwe.

Informacje ogólne
Dane podmiotu odpowiedzialnego
Firma: nextfiles.eu
Eduard Mehrtens

Przedstawiciel prawny: Właściciel: Eduard Mehrtens

Adres: MEHRTENS.IT
W Hagen 15
28790 Schwanewede
Email info@mehrtens.it
tel. 0421 167605600
Fax 0421 167605609

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IITR Datenschutz GmbH
Dr Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 Monachium
Telefon: 089-18917360
datenschutz@i-t.deOgólne informacje dotyczące przetwarzania danych
Dane, których dotyczy wniosek:

Dane osobowe są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik przekazuje je nam z własnej woli. Nie są zbierane żadne inne dane osobowe. Wszelkie przetwarzanie Państwa danych osobowych, które wykracza poza zakres dozwolonych prawem uprawnień, będzie się odbywało wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania:
Realizacja zamówienia.
Kategorie odbiorców:
Podmioty publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawa. Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy. Inne organy zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub przekazanie jest dopuszczalne ze względu na nadrzędny interes.
Transfery z krajów trzecich:
W ramach realizacji umowy mogą być również wykorzystywane procesory spoza Unii Europejskiej.
Czas przechowywania danych:
Czas przechowywania danych zależy od ustawowych obowiązków przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.
Szczegółowe informacje o stronie internetowej
Korzystanie z biuletynu informacyjnego

Zapisując się do naszego newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail oraz opcjonalnie inne dane. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu wysłania Ci newslettera. Dane, które podajesz podczas rejestracji do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z naszego newslettera. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku zamieszczonego w newsletterze lub wysyłając do nas wiadomość w tej sprawie. Rezygnując z subskrypcji, wyrażasz sprzeciw wobec wykorzystywania Twojego adresu e-mail.

Ponadto wykorzystujemy Państwa adres e-mail, który otrzymujemy w związku ze sprzedażą produktu lub usługi, wyłącznie do bezpośredniej reklamy w postaci naszego newslettera dla naszych własnych podobnych towarów lub usług, takich jak te zamówione przez Państwa, o ile nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec takiego wykorzystania. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa adresu e-mail bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych. Państwa sprzeciw (a tym samym rezygnacja z otrzymywania naszego newslettera) może zostać zrealizowany poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na nasz adres e-mail (patrz nadruk).
Korzystanie z AddThis

Ta strona wykorzystuje wtyczki społecznościowe firmy Add This, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102 (dalej "AddThis"). Po kliknięciu na przycisk w takiej wtyczce od AddThis, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis i ewentualnie wybranej sieci społecznościowej. Dzięki temu AddThis otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej witryny. Operator strony nie ma wpływu na rodzaj i zakres danych gromadzonych i przekazywanych do AddThis oraz ewentualnie do sieci społecznościowych.
Korzystanie z serwisu Youtube
Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube. YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Korzystanie z Vimeo

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. To mówi serwerowi Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zbierane przez Vimeo są przekazywane na serwer Vimeo w USA. Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się ze swojego konta na Vimeo. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.
Stosowanie własnych "ciasteczek

Ta strona internetowa używa własnych "cookies" w celu zwiększenia przyjazności dla użytkownika ("cookies" to zapisy danych, które są wysyłane z serwera internetowego do przeglądarki użytkownika i tam przechowywane w celu późniejszego pobrania). W naszych własnych "ciasteczkach" nie są przechowywane żadne dane osobowe. Zasadniczo można zapobiec używaniu plików "cookies", jeśli zabroni się przechowywania plików "cookies" w przeglądarce.
Pliki dziennika serwera


Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

typ i wersja przeglądarki
Zastosowany system operacyjny
adres URL odsyłającego
Nazwa hosta komputera dostępowego
Czas żądania serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.
Korzystanie z usług dostawcy płatności Paypal

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalej "PayPal"). Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do PayPal. Przekazanie Twoich danych firmie PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.Korzystanie z usług dostawcy płatności Stripe

Na naszej stronie oferujemy między innymi płatność za pośrednictwem Stripe. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA, (dalej "Stripe"). Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem Stripe (karty kredytowe), wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przekazane do Stripe. Przekazanie Twoich danych do Stripe odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych.

Korzystanie z usług dostawcy usług płatniczych Sofortüberweisung

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi płatność przez "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "Sofort GmbH"). Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od Sofort GmbH i możemy natychmiast przystąpić do realizacji naszych zobowiązań. Jeśli wybrałeś metodę płatności "Sofortüberweisung", przekazujesz PIN i ważny TAN do Sofort GmbH, która może następnie zalogować się na Twoje konto bankowe online. Po zalogowaniu się Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta i wykonuje przelew na naszą rzecz przy użyciu przekazanego TAN. Następnie natychmiast wysyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się automatycznie sprawdza też Twoje obroty, linię kredytową kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich salda. Oprócz PIN-u i TAN-u do Sofort GmbH przekazywane są wprowadzone przez użytkownika dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz, jeśli dotyczy, inne dane wymagane do realizacji płatności. Przekazanie tych danych jest konieczne, aby ustalić ponad wszelką wątpliwość Państwa tożsamość i zapobiec próbom oszustwa. Przekazanie Państwa danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na ważność wcześniejszych operacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za pomocą Sofortüberweisung znajdują się pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.
Informacje o dalszych procedurach przetwarzania danych

Szczegółowe informacje dotyczące procedury składania wniosków

Dane, których dotyczy wniosek:

Szczegóły dotyczące aplikacji

Cel przetwarzania:
Wdrożenie procedury składania wniosków

Kategorie odbiorców:
Podmioty publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawa.
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy, np. w zakresie przetwarzania danych i hostingu.
Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie danych jest dopuszczalne ze względu na nadrzędne interesy, w tym klienci i osoby zainteresowane w kontekście pozyskiwania zleceń.
Transfery z krajów trzecich:
Brak

Czas przechowywania danych:
Dane dotyczące wniosków będą zasadniczo usuwane w ciągu czterech miesięcy od powiadomienia o decyzji, chyba że w kontekście włączenia do puli wnioskodawców wyrażono zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych klientów/prospektów

Dane, których dotyczy wniosek:
Dane przekazane w celu wykonania umowy; w stosownych przypadkach wszelkie dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania:
Realizacja kontraktów, w tym oferty, zamówienia, sprzedaż i fakturowanie, zapewnienie jakości.

Kategorie odbiorców:
Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawa Brak zewnętrznych dostawców usług lub innych kontrahentów.

Transfery z krajów trzecich:
Brak

Czas przechowywania danych:
Czas przechowywania danych zależy od ustawowych obowiązków przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych pracowników

Dane, których dotyczy wniosek:
Dane przekazane w celu wykonania umowy; w stosownych przypadkach wszelkie dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania:
Realizacja zamówienia w ramach stosunku pracy

Kategorie odbiorców:
Organy władzy publicznej w przypadku nadrzędnych przepisów prawa, w tym urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń społecznych, stowarzyszenie ubezpieczające od odpowiedzialności cywilnej pracodawców Dostawcy usług zewnętrznych lub inni wykonawcy, w tym w zakresie przetwarzania i hostingu danych, rozliczania wynagrodzeń, rozliczania kosztów podróży, świadczeń ubezpieczeniowych, użytkowania pojazdów. Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie jest dopuszczalne ze względu na nadrzędny interes, np. w celu pozyskania zlecenia, w przypadku usług ubezpieczeniowych.

Transfery z krajów trzecich:
Brak

Czas przechowywania danych:
Czas przechowywania danych zależy od ustawowych obowiązków przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dostawców

Dane, których dotyczy wniosek:
Dane przekazane w celu wykonania umowy; w stosownych przypadkach wszelkie dodatkowe dane do przetwarzania na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania:
Realizacja umowy, w tym zapytania ofertowe, zakupy, zapewnienie jakości itp.

Kategorie odbiorców:
Organy publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawa, np. urząd skarbowy, urząd celny Zewnętrzni usługodawcy lub inni wykonawcy, np. w zakresie przetwarzania danych i hostingu, prowadzenia ksiąg rachunkowych, przetwarzania płatności Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę lub przekazanie jest dopuszczalne ze względu na nadrzędny interes.

Transfery z krajów trzecich:
Brak

Czas przechowywania danych:
Czas przechowywania danych zależy od ustawowych obowiązków przechowywania i wynosi zazwyczaj 10 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w formularzach kontaktowych

Dane, których dotyczy wniosek:
Dane przekazane w celu przetworzenia zapytania poprzez formularz kontaktowy; ewentualnie wszelkie dodatkowe dane do przetworzenia na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania:
Przetwarzanie zapytania o kontakt

Kategorie odbiorców:
Podmioty publiczne w przypadku nadrzędnych przepisów prawa Brak zewnętrznych dostawców usług i wykonawców.

Transfery z krajów trzecich:
Brak

Czas przechowywania danych:
Czas przechowywania danych zależy od ustawowych obowiązków przechowywania i wynosi z reguły 6 lat.

Dalsze informacje i kontakty

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo dochodzić swoich praw do informacji, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawa do przenoszenia danych. Tutaj znajdziesz możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail lub list>. W przypadku skarg mają Państwo również prawo do kontaktu z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3 proste kroki - wybierz domenę - potwierdź adres e-mail - potwierdź numer telefonu i gotowe!

Twój Nextcloud jest gotowy w 5 minut

Skonfigurujemy dla Ciebie darmową chmurę Nextcloud. Jako administrator możesz skonfigurować innego użytkownika.
Na początek otrzymasz 10 GB darmowej przestrzeni dyskowej. Opcjonalnie możliwe jest udostępnienie do 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej.