> Ücretsiz Nextcloud - nextfiles.eu - Bizden ücretsiz olarak 50 GB'a kadar depolama alanına sahip güncel bir Nextcloud alacaksınız. Nextcloud, katı Alman veri koruma düzenlemelerine tabidir. Bu, verilerinizin çok güvenli olduğu anlamına gelir. Teknoloji ve güncellemelerle biz ilgileniyoruz. Nextcloud, Dropbox ve diğer bulut hizmetlerine alternatiftir.
Dansk Suomalainen Türk Polski


Lütfen dikkat: Tek sözleşme dili Almancadır. Yargı yeri yalnızca Almanya'dır ve tüm sözleşmeler ve anlaşmalar için yalnızca Alman hukuku geçerlidir. Diğer diller ve çeviriler yalnızca bağlayıcı olmayan bilgiler içindir ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde garanti ve sorumluluk olmaksızın sağlanmaktadır.


§ 1 Koşulların geçerliliği

1 Sağlayıcı (bkz. künye - bundan böyle nextfiles.eu, sağlayıcı, sağlayıcı, nextfiles.eu veya Mehrtens IT olarak anılacaktır) yalnızca bu hüküm ve koşullar temelinde hizmet sunmaktadır. Sözleşme ortağı Alman Ticaret Kanunu (HGB) anlamında bir tacir olduğu sürece, bu kurallar, tekrar açıkça kararlaştırılmamış olsalar bile, gelecekteki tüm iş ilişkileri için de geçerli olacaktır.
Sağlayıcı, bu Genel Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda makul bir süre önceden bildirimde bulunarak değiştirme veya tamamlama hakkına sahiptir. Müşteri böyle bir değişikliğe itiraz etme hakkına sahiptir. Müşteri, değişiklik bildirimini aldıktan sonra bir ay içinde değiştirilen hüküm ve koşullara itiraz etmezse, bunlar bildirime uygun olarak yürürlüğe girecektir.

§ 2 Sözleşmenin imzalanması

1 Tedarikçinin teklifleri her zaman değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Ağırlıklı olarak ticari/profesyonel olarak veya herhangi bir kuruluş tarafından kullanılan ürünler/bulutlar için teklifler Ticari olarak işaretlenir. Diğer tüm teklifler özel kullanıcılara yöneliktir.
Müşteri, bir sipariş vererek sağlayıcıya bir sözleşme yapma teklifinde bulunur.
Sağlayıcı bu teklifi bir hafta içinde kabul edebilir (bir fatura düzenleyerek veya ürün/bulut için erişim/login verilerini göndererek) veya neden belirtmeksizin reddedebilir.
4. Reddedilme durumunda, sağlayıcı, daha önce bir ödeme yapılmış olması koşuluyla, ödemeyi aynı şekilde derhal iade edecektir. Geri ödeme yoluyla bir sözleşme yapılması reddedilmiştir.
5) Sözleşme dili yalnızca Almancadır. Çeviriler sadece bilgi amaçlıdır.
§ 3 Hizmetlerin kapsamı

(1) Tedarikçinin hizmet tanımı ve tüm tamamlayıcı belgeleri ve yönergeleri iş yerinde incelenebilir. Ayrıca https://www.nextfiles.eu adresinden elektronik olarak ücretsiz olarak erişilebilir. 2.
2. Tarafımızdan sağlanan web sayfaları, içerikler ve hizmetler, JavaScript, Çerezler ve ActiveX/Java etkinleştirilmiş ve orta güvenlik ayarına sahip İnternet tarayıcıları Firefox ve Internet Explorer'ın ilgili güncel sürümlerine tarafımızdan uyarlanmıştır. Başka tarayıcılar veya ayarlar kullanılırsa, sağlayıcı ilgili hizmetin doğru çalışması için hiçbir garanti vermez.
Tüm fiyatlara yürürlükteki yasalar uyarınca ödenmesi gereken vergiler dahildir.
4. sağlayıcı faturayı müşteriye e-posta ile gönderme hakkına sahiptir. Fatura, müşterinin alan adına veya tarafımızca bilinen başka bir e-posta adresine gönderildiğinde alınmış sayılır. Sağlayıcının faturalarına yönelik itirazlar, bunların alınmasından itibaren 30 gün içinde Müşteri tarafından yazılı olarak yapılacaktır. İtirazların zamanında yapılmaması onay olarak kabul edilecektir.
Sağlayıcı, örneğin müşterilerin tamamı, sunucu istikrarı; sunucu güvenliği, sunucu performansının artırılması vb. yararına olması koşuluyla, hizmetleri istediği zaman genişletme, değiştirme ve iyileştirme hakkını saklı tutar. Sağlayıcı ayrıca yasalarda, yönetmeliklerde ve lisans hükümlerinde ve güvenlik hususlarında yapılan değişiklikler/eklemeler nedeniyle gerekli olması halinde hizmetleri değiştirme hakkına sahiptir. 6.
Sağlayıcı, sözleşme anlaşması dışında ücretsiz olarak ek hizmetler ve performanslar sağladığı sürece, bunlar herhangi bir zamanda durdurulabilir. Sağlayıcı, Müşteriye bir GDPR hizmet seviyesi sözleşmesi (DSGVO AV-Vertrag - ADV) imzalama seçeneği sunacaktır. Sağlayıcı, değiştirilmiş bir GDPR Hizmet Sözleşmesi imzalamayı reddedebilir veya GDPR Hizmet Sözleşmesini sözleşmeye uygun olarak feshedebilir. Bu durum, Müşteri açısından bir indirim veya tazminat talebine ya da olağanüstü bir fesih hakkına yol açmayacaktır.
Sağlayıcının teknik desteği, bulut yazılımı ve teslimat sırasında bulut geliştiricisi tarafından önceden yüklenen uygulamalarla ilgili sorunlar olması durumunda müşteriyi ücretsiz olarak destekleyecektir. Üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen uygulamalar, varsa geliştiricinin uygulama mağazasından sonradan yüklenen uygulamalar veya sürüm numarası 1'in altındaki uygulamalar ücretsiz desteğe dahil değildir ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen uygulamaların veya sonradan yüklenen uygulamaların çalışabilirliği garanti edilemez.
Sağlayıcı tarafından atanan IP adresleri ve alan adları Sağlayıcı tarafından herhangi bir zamanda bir hafta önceden haber verilerek değiştirilebilir. Müşteri bu değişiklikten başka bir hak elde edemez. Müşterinin (belirli) bir IP adresi alma hakkı yoktur. Sağlayıcı ücretsiz (alt) alan adları (örn. nameyourcloud.nextfiles.eu) veya IP adresleri sağlarsa, bunlar sözleşmenin sona ermesinden sonra Sağlayıcının mülkiyetinde kalacaktır.
Satın alınan ilgili teklife uygun olarak Sağlayıcı tarafından sağlanan depolama alanı aşılamaz. Müşterinin depolama alanını aşması durumunda, bir haftalık bir bildirim süresi ile ilgili dosyaları sunucudan silmesi için bir kez fırsat verilecek ve bu haftadan sonra varsa ek maliyetler hakkında bilgilendirilecektir. Satın alınan depolama alanının %20'sinden fazlası aşılırsa, Sağlayıcı ürünü derhal engelleyebilir ve/veya bildirimde bulunduktan sonra dosyaları kendisi silebilir.Sağlanan depolama alanı, müşteri dizininde fiilen kullanılan depolama alanından, sağlandıklarında önceden yüklenmiş dosyalar tarafından kullanılan depolama alanının çıkarılmasıyla hesaplanır. Kullanılan depolama alanı, yalnızca Sağlayıcı tarafından doğrudan sunucu üzerinde ölçülen depolama alanı kullanımı temelinde hesaplanacaktır. Üçüncü taraf yazılımlardan alınan bilgiler sapmalar içerebilir ve hesaplamada tüm dosyaları dikkate almayabilir.
Sağlayıcı, ilan edilen ve planlanan bakım çalışmaları haricinde, tüm teklifler için yılda en az %99 kullanılabilirliği garanti eder (hesaplama temeli son 365 gündür). Herhangi bir tazminat talebi, bu GŞK'nin 9. Maddesinin hükümlerine tabi olacaktır. 12.
12. nextfiles.eu bulut teklifleri (ownCloud, Nextcloud, Seafile CE) çerçevesinde, nextfiles.eu hizmeti, sunucularda ilgili (genellikle açık kaynaklı) önceden yüklenmiş sunucu yazılımının (ownCloud, Nextcloud, Seafile, Collabora, OnlyOffice dahil) çalıştırılmasından oluşur. Bulutun son kurulumu ve yapılandırması müşteri tarafından bulutun web arayüzünde ve nextfiles.eu müşteri alanında gerçekleştirilir. Açık kaynak kodlu yazılım için herhangi bir ücret talep edilmez (ücretsiz teslimat - yazılım geliştiricisinden indirme seçeneği mümkündür). Ücretler yalnızca depolama alanı ve trafik dahil olmak üzere sunucu sistemlerinin desteği, yönetimi ve işletimi için alınır (genellikle sabit oranlı bir bulut teklifi olarak). Yazılım güncellemeleri, müşterinin siparişi üzerine sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecektir. Bulut/müşteri verileri için yedeklemeler sözleşmenin bir parçası değildir ve ayrı bir yazılı sözleşme gerektirir. Müşteri/kullanıcı, yazılım geliştiricisi aracılığıyla açık kaynak kodlu yazılımı indirebilir. Destek ekibimiz size istediğiniz indirme bağlantısını memnuniyetle sağlayacaktır. İstemci yazılımının sözleşme ortağı nextfiles.eu değil, yazılım geliştiricisidir. Hiçbir durumda nextfiles.eu açık kaynaklı yazılımlar için ücret, harç vb. talep etmeyecektir.
§ 4 Fesih

Sözleşme ilişkisi, faturalandırılmış sözleşme süresinin sonunda her iki sözleşme tarafı tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Müşteri herhangi bir ihbar süresi olmaksızın feshedebilir. Ancak, sağlayıcı ücrete tabi teklifler söz konusu olduğunda 4 haftalık bir bildirim süresine uyacaktır. Sözleşmenin müşteri tarafından erken feshedilmesi durumunda, fatura edilen tutarların, ücretlerin vb. (kısmi) geri ödemesi yapılmayacaktır.
2. Asgari süreli sözleşmeler söz konusu olduğunda, sözleşme ilişkisi en erken asgari sürenin sonunda feshedilebilir, ancak faturalandırılmış olan sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilemez.
3. Sözleşme önceden feshedilmemişse, tüm sözleşmeler otomatik olarak bir sözleşme dönemi daha uzatılır (önceki sözleşme dönemi gibi).
4) Mümkünse, müşteri sözleşmeyi müşteri alanı üzerinden kendisi iptal edebilir. Bu amaçla müşteri, ilgili ürünün altındaki müşteri alanında ilgili düğmeye basarak seçilen sözleşmeyi iptal eder.
§ 5 Hizmetlerin kapsamı ve sağlayıcının görevleri


(1) Sağlayıcı, sözleşme anlaşması dışında ücretsiz olarak ek hizmetler ve performanslar sağladığı sürece, bunlar herhangi bir zamanda durdurulabilir. Müşterinin bir indirim veya tazminat talebi veya bir fesih hakkı bundan kaynaklanmaz. Bir sözleşmenin akdedilmesiyle müşteri, kararlaştırılan ve ödenen süre boyunca hizmeti/hizmetleri vb. kullanma hakkını münhasıran elde eder.
Sağlayıcı, sözleşmeden kaynaklanan hizmet yelpazesini değiştirme, azaltma veya tamamlama ve müşteri ile akdedilen sözleşmenin amacının yerine getirilmesinin sonuç olarak önemli ölçüde bozulmaması veya bozulmaması halinde münferit hizmetlere erişimi iptal etme hakkına sahiptir.
Müşteriler, madde 5.2'ye uygun olarak herhangi bir değişiklikten zamanında haberdar edilecektir.

§ 6 Müşterinin görev ve yükümlülükleri

1. Müşteri, sağlayıcının hizmetlerini uygun şekilde ve kullanım amaçlarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Özellikle, şunları yapmakla yükümlüdür,

a. sözleşme temelinde yapılan her türlü değişiklikten sağlayıcıyı derhal haberdar etmek

b. Sağlayıcının hizmetlerine erişim olanaklarını kötüye kullanmamak ve yasa dışı ve/veya hukuka aykırı eylemlerden kaçınmak. Özellikle, müşterinin aşağıdakileri yapması yasaktır

i. sağlayıcı hizmetlerinin diğer katılımcılarının hizmetlerini izinsiz kullanmak;

ii. sözleşmede kabul edilmeyen hizmetleri yetkisiz olarak kullanmak ve sağlayıcı hizmetlerinin diğer katılımcılarının veya sistem operatörünün şifrelerini, e-postalarını, dosyalarını veya benzerlerini çözmek, okumak veya değiştirmek;

iii. lisanslı uygulama yazılımının münferit uygulamalarını Sağlayıcının hizmetleri aracılığıyla izinsiz olarak dağıtmak,

iv. Müşteri sorumlu olduğu sürece, örneğin aşırı yüklenme nedeniyle iletişim hizmetlerini kesintiye uğratmak veya engellemek;

v. Sağlayıcının hizmetleri aracılığıyla her türlü suç içeriğini dağıtmak veya erişilebilir kılmak; bu özellikle pornografik içerik, şiddeti yücelten içerik veya özgür demokratik temel düzene veya uluslararası anlayış fikrine karşı yöneltilen içerik, örneğin Nasyonal Sosyalist veya terörist içerik ve anayasaya aykırı partilerin, derneklerin veya bunların yerine geçen kuruluşların propaganda materyalleri ve sembolleri için geçerlidir;

vi. sağlanan depolama alanını %100'den fazla aşıyorsa.

c. Bir sözleşme ihlali durumunda (özellikle yukarıdaki hususlar), müşteri, sağlayıcıya yapılan her türlü malzeme ve personel masrafının yanı sıra cepten yapılan masrafları da geri ödeyecektir.

d. bulutu kullanan kullanıcı ve istemci sayısını talep üzerine sağlayıcıya bildirmek. Kullanıcılar, son cihaz veya kullanıcı adından bağımsız olarak buluta erişebilen gerçek kişiler veya BT ürünleridir. Kullanıcılar ayrıca bağımsız olarak veri yedeklemeleri, talepler ve sorgular vb. gerçekleştiren yazılım programları, rutinler veya benzerleri olabilir.

e. Sözleşmede kararlaştırılan kullanıcı sayısının aşılması durumunda kullanıcı sayısındaki herhangi bir değişikliği 30 gün içinde bildirmek. nextfiles.eu ek kullanıcılar için ücretleri buna göre belirleme hakkına sahiptir. Hesaplama için temel, ilgili bulut grubunun (nextfiles.eu/ownCloud/Nextcloud/vb.) aylık iş sözleşmesinin ek kullanıcılarının ücretidir.

f. sağlayıcı ağına katılımla ilgili olduğu veya olacağı ölçüde, yasal düzenlemelere ve resmi gerekliliklere uygunluğu sağlamak;

g. geçerli veri koruma hükümlerini ve tanınmış veri güvenliği ilkelerini dikkate alacak ve bunlara uyacaktır;

h. Hizmetleri, sunucuya, komut dosyalarına, programlara ve uygulamalara aşırı yüklenmeyecek şekilde kullanmak. Sistemler, önceden yüklenmiş teslimat durumuna (bulutun) dayalı olarak normal, ortalama kullanım için tasarlanmıştır. Ortalama kullanım/yük için bir ölçüt olarak, ilgili kullanım/yük/işlev/uygulama/bulut temelinde sunucu sistemindeki tüm kullanıcıların ortalama değerinin iki katı kullanılır.

i. Sağlayıcı tarafından fark edilebilen kusurları veya hasarları gecikmeksizin bildirmek (arıza raporları) ve kusurların veya hasarların ve bunların nedenlerinin tespit edilmesini sağlayan veya arızanın giderilmesini kolaylaştıran ve hızlandıran tüm önlemleri almak;

j. Sağlayıcı tarafından bir arıza raporunun sunulmasından sonra, Müşterinin sorumluluk alanı içinde (sözleşme ve hizmetlerin tanımlanan kapsamı dışında) bir arıza meydana geldiğinin tespit edilmesi halinde ve tespit edildiği ölçüde, tesislerinin denetlenmesi için yapılan masrafları geri ödemek.
2. Müşteri paragraf 1.b)'de belirtilen yükümlülükleri ihlal ederse, sağlayıcı başarısız bir uyarıdan hemen sonra (ciddi veya acil durumlarda önceden uyarı yapmadan da) sözleşme ilişkisini haber vermeksizin feshetme hakkına sahiptir.
(3) Kullanıcılar arasındaki etkileşimin ayrıntıları, kullanıcı kuralları aracılığıyla ortaklaşa kararlaştırılabilir.
Diğer tüm durumlarda, sağlayıcı, müşterinin burada açıklanan türden bir ihlalden haberdar olması halinde, 10 günlük bir bildirim süresi ile sözleşmeyi feshetmeye ve/veya hizmet kapsamından kaynaklanan hizmetlere erişimi kesmeye/engellemeye veya belirli hizmetleri tamamen veya kısmen derhal yürürlüğe girecek şekilde kısıtlamaya yetkilidir.
Müşteri, sağlayıcı tarafından kendisine sunulan depolama alanına aktardığı tüm verilerin yedek kopyalarını almakla yükümlüdür (yedek kopyalar). Müşteri bu yedek kopyaları fiziksel olarak sağlayıcının tesislerinde bulunmayan veri taşıyıcılarına kaydedecektir. Ayrıca yedeğini düzenli olarak güncelleyecektir. 6.
6. Tüm veri yedeklemeleri (örneğin sunucular, barındırma paketleri, SaaS, bulut ve diğer hizmetler için) müşterinin kendisi tarafından yapılacaktır. Sağlayıcı, Müşteri verilerinin, dosyalarının vb. yedeklerini yalnızca ücreti ödenecek ayrı bir yazılı sözleşme karşılığında oluşturacaktır.
7. Yalnızca Ücretsiz Sürüm için geçerlidir: kişi başına yalnızca bir ücretsiz buluta izin verilir. Kısmi de olsa ticari kullanıma yalnızca test amacıyla izin verilir. DOMAIN#'iniz her seferinde üç ay süreyle etkinleştirilir. Bundan sonra, nextfiles.eu'i üç ay daha kullanmak için müşteri alanımıza giriş yapmanız yeterlidir. Müşteri alanımıza altı aydan daha uzun bir süre giriş yapmadıysanız, sözleşmeyi feshetme hakkımızı saklı tutarız.


§ 7 Üçüncü şahıslar tarafından kullanım

1. sağlayici hi̇zmetleri̇ni̇n üçüncü taraflarca doğrudan veya (dolayli olmayan) kullanimina sadece açik i̇zi̇nle i̇zi̇n veri̇li̇r. Müşteri, hizmetleri kendi amaçları için kullanabilir, ancak üçüncü şahıslara yeniden satamaz, kiralayamaz veya ücretsiz olarak sağlayamaz. Bu, müşterinin işinde çalışan kişiler veya müşteriyle birlikte bir ev topluluğunda yaşayan bu tür kişiler tarafından hizmetlerin kullanımı için geçerli değildir. Üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasına izin verilirse, müşteri, hizmetlerin kullanımı konusunda onlara uygun şekilde talimat vermelidir.
Müşteri, kendisine sunulan erişim ve kullanım seçenekleri kapsamında üçüncü taraflarca tahakkuk ettirilen ücretleri de ödeyecektir. Aynı durum, hizmetlerin üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanımı durumunda da geçerli olacaktır; meğerki müşteri, yetkisiz kullanımın, sağlayıcının sorumlu olmadığı güvenlik cihazlarının atlatılması veya iptal edilmesinden kaynaklandığını kanıtlasın.

§ 8 Ödeme koşulları


Sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, Sağlayıcı kararlaştırılan hizmetler için Müşteriye geçerli yasal KDV dahil olmak üzere geçerli oranlarda veya ücretlerde ve koşullarda fatura kesecektir. Sabit ücretler aylık olarak peşin, tüketime dayalı ücretler ise bir sonraki ayın başında faturalandırılacaktır. İlgili ücretler, faturanın düzenlenmesinin ardından herhangi bir kesinti yapılmaksızın derhal ödenecektir. Fatura tutarı, faturanın alınmasını takip eden on gün içinde sağlayıcının hesabına yatırılmalıdır.
2. Ücret, tüketimden bağımsız olarak bir takvim ayının bölümleri için ödenecekse, bunlar her gün için aylık ücretin 1/30'u oranında ücretlendirilecektir.
3. Nakit ödemeler, çek ödemeleri mümkün değildir.
4. müşteri tarafından ödenen herhangi bir ön ödemeli kredi (ödenmesi gereken gelecek faturalara mahsup edilmek üzere kredi depozitosu) müşterinin talebi üzerine iade edilecektir. iade, ödemenin yapıldığı şekilde yapılacaktır.

Para iadesi durumunda aşağıdaki masraflar müşteri tarafından karşılanacak ve ödenen tutardan ve kredi bakiyesinden düşülecektir:

a. Ödeme sağlayıcısından depozito sırasında oluşan ve tarafımıza tahsil edilen tüm ücretler (müşterinin kredi bakiyesine ulaşılana kadar yaptığı son ödeme işlemleri dikkate alınır).

b. Bir defaya mahsus olmak üzere beş avro işlem ücreti.

c. Ödeme için ödeme sağlayıcısı tarafından alınan herhangi bir ücret.

Ön ödemeli kredinin süresi dolmaz ve tekliflerimiz ve hizmetlerimiz için kullanılabilir.
Ödemeler yalnızca müşteri alanında sağlanan ödeme ağ geçitleri ile mümkündür (ör. Paypal, kredi kartı, banka havalesi vb.). Nakit ödeme ve çekle ödeme mümkün değildir. Müşteri, sağlanan ödeme ağ geçitleri (banka havalesi hariç tüm ödeme ağ geçitleri) aracılığıyla ödeme seçeneğini kullanırsa, köprü aracılığıyla ilgili web sitesine yönlendirilecektir. Burada başka kişisel verilerin toplandığına, işlendiğine ve kullanıldığına dikkat çekiyoruz. Seçilen ödeme sağlayıcısının kullanım ve veri koruma koşulları münhasıran geçerlidir. Bu hükümlerin güncel olduğundan emin olmak için, aşağıda ödeme sağlayıcısının web sitesine doğrudan bir bağlantı bulacaksınız.

- Mikro ödeme/hızlı transfer GTC Veri koruma

- Paypal AGB Veri koruma

- 2CheckOut AGB Veri koruma

- Stripe AGB Gizlilik

§ 9 Mahsup ve alıkoyma hakkı, sorumluluk


1 Tedarikçi, yasal hükümler uyarınca kasıt veya ağır ihmal durumlarında sorumludur. Teminatlar için sorumluluk kusura dayalıdır. Hafif ihmal durumunda, Sağlayıcı, Ürün Sorumluluğu Yasası hükümleri uyarınca, cana, uzuvlara veya sağlığa zarar verme veya sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerin ihlali nedeniyle münhasıran sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, sözleşmeden doğan maddi yükümlülüklerin hafif kusurlu ihlali nedeniyle tazminat talebi, cana, uzuvlara veya sağlığa zarar verme sorumluluğu üstlenilmediği sürece, sözleşme için tipik olan öngörülebilir zararla sınırlıdır. Sağlayıcı, vekillerin ve temsilcilerin kusurundan da aynı ölçüde sorumludur. 2. Sağlayıcı, vekillerin ve temsilcilerin kusurundan da aynı ölçüde sorumludur.
(2) Bir önceki paragrafın (9.1) hükmü, ifaya ek olarak verilen zararları, ifa yerine verilen zararları ve kusur, gecikme veya ifa imkansızlığı sorumluluğu da dahil olmak üzere, yasal gerekçelere bakılmaksızın, boşuna yapılan masrafların geri ödenmesi taleplerini kapsar.
Müşteri, tedarikçinin alacaklarına karşı yalnızca tartışmasız veya yasal olarak belirlenmiş alacaklarını mahsup edebilir. Müşteri, yalnızca alıkoyma hakkının ileri sürüldüğü taleplerle aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan karşı talepler nedeniyle alıkoyma hakkını ileri sürme hakkına sahip olacaktır.
4. Teslimat ve hizmet kesintilerinden kaynaklanan hasar talepleri, bunlar sağlayıcının kasıt veya ağır ihmalinden kaynaklanmadığı sürece hariç tutulur.
5. Sağlayıcının hizmetleri yıllık ortalama <%90 oranında kullanılamıyorsa, müşteri, engelin ortaya çıktığı andan itibaren engel sona erene kadar aylık ücretleri ve ücretleri buna göre azaltma hakkına sahiptir. Aşağıdaki durumlarda önemli bir engelin var olduğu kabul edilecektir
1. Müşterinin sorumlu olmadığı veya üçüncü tarafların sorumlu olduğu nedenlerden dolayı müşterinin artık sağlayıcı altyapısına erişememesi ve bu nedenle sözleşmede listelenen hizmetleri kullanamaması ve

2. Bu hizmetlerin bir bütün olarak kullanımının önemli ölçüde engellenmesi veya sözleşmede listelenen münferit hizmetlerin kullanımının imkansız hale gelmesi veya benzer kısıtlamaların mevcut olması.

6. Sağlayıcının sorumluluğu dışındaki bir rahatsızlık nedeniyle hizmetlerin başarısız olması durumunda, indirim hariç tutulur. Aynı durum, bu Genel Hüküm ve Koşulların 11. maddesi uyarınca gerekli iş kesintileri nedeniyle hizmetlerin aksaması için de geçerlidir.
DOMAIN#'in teklif ve hizmetleri açık kaynak kodlu yazılımlara dayanmaktadır. Açık Kaynak yazılımındaki (sunucu ve istemci yazılımı) hatalar veya kusurlar ve bunların sonuçları için nextfiles.eu sorumlu değildir ve müşteri tarafından her türlü sorumluluktan (üçüncü taraflara karşı da) açıkça muaf tutulmuştur.
8) Müşteri, sağlayıcı ile ücret ödenecek ayrı bir yazılı veri yedekleme anlaşması yapmadıysa, veri kaybı durumunda (örn. sabit disk hatası, dosya arızası vb. nedeniyle) masrafları müşteri karşılayacaktır: Sabit disk hatası, dosya sistemi hatası, yazılım veya işletim hatası nedeniyle), müşteri ilgili verilerin kurtarılması, değiştirilmesi, yeniden iletilmesi vb. için tüm masrafları karşılayacaktır. Sağlayıcı, müşteri tarafından (üçüncü taraflara karşı da) herhangi bir sorumluluktan açıkça muaf tutulmuştur.

§ 10 Ödeme ve ödemenin temerrüdü 1. Ödemenin temerrüdü durumunda, sağlayıcı ticari işlemler için tavsiye edilen miktarda gecikme faizi talep etme hakkına sahiptir: ilgili yasal taban faiz oranı pa'nın %8 üzerinde. Sağlayıcı, gecikmeden kaynaklanan daha yüksek bir zararı ispat edebilirse, zararı talep etme hakkına sahiptir. Müşteri, ödemede temerrüt nedeniyle hiçbir zararın meydana gelmediğini veya önemli ölçüde daha düşük bir hasarın meydana geldiğini sağlayıcıya kanıtlama hakkına sahiptir. 2. Sağlayıcı, sözleşme ilişkisini bildirimde bulunmaksızın olağanüstü bir şekilde sona erdirebilir veya kendisine verilen hizmetleri - özellikle alan adlarının alınması, sunucunun ağa bağlanması veya müşterinin hat bağlantısı - eğer ikincisi varsa Bir aydan fazla bir süre boyunca tamamen veya kısmen gecikmiş olan borçlu tutarları ödemeyi reddederse, sağlayıcı müşteriye bir son tarih belirleyerek hatırlattı ve fesih ve alıkoyma hakkının olası sonuçlarına dikkat çekti. 3. § 3.8 ve § 6.1 cd'deki hizmetlere dayalı vadesi gelen taleplerde, sağlayıcı ilgili fatura kapatılana kadar ilgili ana paketi bloke edebilir. Engelleme nedeniyle (orantılı) bir geri ödeme veya sürenin uzatılması hariçtir. Sağlayıcı ayrıca, müşterinin (diğer) zaten ödenmiş hizmetlerine veya faturalarına karşı taleplerini mahsup edebilir ve gerekirse, halihazırda ödenmiş olan süreleri de buna göre kısaltabilir. 4. Sağlayıcı, başka yasal taleplerde bulunma hakkını saklı tutar. § 11 Hizmetlerin kullanılabilirliği 1. Sağlayıcı, hizmetlerini haftada 7 gün, günde 24 saat sunar. Önleyici bakım çalışmaları için gereken herhangi bir kesinti, mümkün olan en kısa sürede duyurulacaktır. Sağlayıcı, mevcut teknik ve operasyonel imkanlar dahilinde teknik ekipmanındaki arızaları mümkün olan en kısa sürede ve müşterinin uygun olduğu bir zamanda, örneğin gece saatlerinde giderecektir.§ 12 Veri koruma Web sitesi veri koruma beyanı ve aynı zamanda AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin 13. Maddesi ve 14. Maddesi uyarınca etkilenenler için bilgiler burada bulunabilir ve sözleşmenin bir parçasıdır. § 13. Nihai hükümler 1. İcra yeri sağlayıcının kayıtlı ofisi. Çek ve poliçe davaları da dahil olmak üzere bu sözleşmeden doğan ve bu sözleşmeye dayanan tüm talepler ve ayrıca sözleşmenin oluşturulması, işlenmesi veya feshi ile ilgili olarak taraflar arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar için münhasır yargı yeri - müşterinin bir tüccar, kamu hukuku veya kamu hukuku özel fonu uyarınca bir tüzel kişilik - sağlayıcının koltuğu. 2. Federal Almanya Cumhuriyeti kanunları münhasıran bu sözleşme için geçerlidir. 3. Sağlayıcı-müşterinin yasal halefleri de bu hüküm ve koşullar temelinde yapılan sözleşmelerden doğan yükümlülüklere tabidir. 4. Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün geçersiz olması/eksik olması, kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.Bu şartlar ve koşullar ayrıca sağlayıcı ile yapılan sözleşmenin bir parçasıdır: * Fiyat listesi Tüketiciler için iptal talimatları İptal talimatları İptal hakkı Bu sözleşmeyi on dört gün içinde sebep göstermeksizin iptal etme hakkına sahipsiniz. İptal süresi, sözleşmenin imzalandığı günden itibaren on dört gündür. Cayma hakkınızı kullanmak için Mehrtens, Am Hagen 15, 28790 Schwanewede, info@nextfiles.eu, telefon +49 421 167605600'e net bir beyan (örneğin posta veya e-posta yoluyla gönderilen bir mektup) göndermelisiniz. sözleşmeyi feshetmek için. Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin tebligatı iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir. İptalin sonuçları Bu sözleşmeyi iptal ederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemelere sahibiz (tarafından teklif edilenden farklı bir teslimat türü kullanmanızdan kaynaklanan ek masraflar hariç). biz, en ucuz standart teslimatı seçtik) derhal ve en geç bu sözleşmeyi iptal ettiğinize ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren on dört gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir. Hizmetlerin iptal süresi içinde başlamasını talep ettiyseniz, bize cayma hakkının kullanılması konusunda bizi bilgilendirdiğiniz ana kadar sağlanan hizmetlerin oranına tekabül eden makul bir tutarı bize ödemeniz gerekir. Bu sözleşme ile ilgili olarak, sözleşmede sağlanan hizmetlerin toplam kapsamı ile karşılaştırıldığında. İptal politikasının sonu [ Model iptal formunu indirin ]

3 basit adım - alan adı seçin - e-posta adresini onaylayın - telefon numarasını onaylayın ve işiniz bitti!

Nextcloud'unuz 5 dakika içinde hazır

Sizin için ücretsiz bir Nextcloud kuracağız. Yönetici olarak başka bir kullanıcı ayarlayabilirsiniz.
Başlangıç olarak, size 10 GB ücretsiz depolama alanı sağlanacaktır. İsteğe bağlı olarak 50 GB'a kadar boş depolama alanı mümkündür.