Dansk Suomalainen Türk Polski


Privacyverklaring van de website en tegelijkertijd informatie van de betrokkenen
overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EUN.B.: De enige contracttaal is Duits. De plaats van jurisdictie is uitsluitend Duitsland en op alle contracten en overeenkomsten is uitsluitend Duits recht van toepassing. Andere talen en vertalingen dienen uitsluitend ter vrijblijvende informatie en worden verstrekt zonder garantie en zonder aansprakelijkheid, voor zover wettelijk mogelijk.

Algemene informatie
Gegevens van de verantwoordelijke entiteit
Bedrijf: nextfiles.eu
Eduard Mehrtens

Juridisch vertegenwoordiger: Eigenaar: Eduard Mehrtens

Adres: MEHRTENS.IT
Bij de Hagen 15
28790 Schwanewede
E-mail info@mehrtens.it
Telefoon 0421 167605600
Fax 0421 167605609

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: IITR Datenschutz GmbH
Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 München
Telefoon: 089-18917360
datenschutz@i-t.deAlgemene informatie over gegevensverwerking
Betrokken gegevens:

Persoonsgegevens worden alleen verzameld indien u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Er worden geen andere persoonsgegevens verzameld. Elke verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan de reikwijdte van de wettelijke machtigingen, zal alleen worden uitgevoerd op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
Doel van de verwerking:
Uitvoering van het contract.
Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen. Externe dienstverleners of andere contractanten. andere externe instanties, voor zover de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan om redenen van groot belang.
Overmakingen naar derde landen:
In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kan ook gebruik worden gemaakt van verwerkers buiten de Europese Unie.
Duur van de gegevensopslag:
De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt gewoonlijk 10 jaar.
Specifieke informatie over de website
Gebruik van een nieuwsbrief

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verstrekt u ons uw e-mailadres en eventueel andere gegevens. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend om u de nieuwsbrief toe te zenden. De gegevens die u invult bij het inschrijven voor de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde uitschrijven door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief of door ons een bericht in die zin te sturen. Door u uit te schrijven, maakt u bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres.

Verder gebruiken wij uw e-mailadres, dat wij ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst, uitsluitend voor directe reclame in de vorm van onze nieuwsbrief voor onze eigen gelijksoortige goederen of diensten, zoals de door u bestelde, voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat u daarvoor andere kosten hoeft te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Uw bezwaar (en dus de annulering van onze nieuwsbrief) kan worden uitgeoefend door een overeenkomstig bericht te sturen naar ons e-mailadres (zie impressum).
Gebruik van AddThis

Deze website maakt gebruik van social plugins van Add This, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102 (hierna "AddThis"). Wanneer u op een knop in een dergelijke plugin van AddThis klikt, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de servers van AddThis en, indien van toepassing, het geselecteerde sociale netwerk. Hierdoor krijgt AddThis de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt bezocht. De websitebeheerder heeft geen invloed op het type en de omvang van de gegevens die worden verzameld en doorgegeven aan AddThis en, indien van toepassing, de sociale netwerken.
Gebruik van Youtube
Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Gebruik van Vimeo

Onze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Wanneer u een van onze pagina's bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-plugin, wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de VS. Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo account. Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.
Gebruik van eigen "cookies

Deze website maakt gebruik van eigen "cookies" om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen ("cookies" zijn gegevensrecords die van de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te kunnen worden opgevraagd). In onze eigen "cookies" worden geen persoonsgegevens opgeslagen. U kunt het gebruik van "cookies" over het algemeen voorkomen door het opslaan van "cookies" in uw browser te verbieden.
Serverlogbestanden


De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
verwijzende URL
Hostnaam van de computer die toegang heeft
Tijd van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.
Gebruik van betalingsprovider Paypal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). Als u voor betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan PayPal. De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a), DSGVO (toestemming) en art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.Gebruik van betalingsprovider Stripe

Op onze website bieden wij onder meer betaling via Stripe aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Stripe, Inc. 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA, (hierna "Stripe"). Als u kiest voor betaling via Stripe (creditcards), worden de betalingsgegevens die u invoert doorgestuurd naar Stripe. De overdracht van uw gegevens aan Stripe is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties.

Gebruik van betalingsprovider Sofortüberweisung

Op onze website bieden wij onder andere betaling via "Sofortüberweisung" aan. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH"). Met behulp van de "Sofortüberweisung"-procedure ontvangen wij in real time een betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het nakomen van onze verplichtingen. Als u de betaalmethode "Sofortüberweisung" hebt gekozen, geeft u de PIN en een geldige TAN door aan Sofort GmbH, die zich dan kan aanmelden op uw online-bankrekening. Na het inloggen controleert Sofort GmbH automatisch uw rekeningsaldo en voert de overschrijving naar ons uit met behulp van het door u doorgegeven TAN. Het stuurt ons dan onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen controleert het ook automatisch uw omzet, de kredietlijn van de debetfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi. Naast de PIN en de TAN worden ook de door u ingevoerde betaalgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Uw persoonsgegevens omvatten uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Het doorgeven van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit onomstotelijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen. De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming) en Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de geldigheid van vroegere gegevensverwerkingsoperaties. Voor nadere bijzonderheden over de betaling met Sofortüberweisung verwijzen wij u naar de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.
Informatie over verdere gegevensverwerkingsprocedures

Specifieke informatie over de aanvraagprocedure

Betrokken gegevens:

Details van de toepassing

Doel van de verwerking:
Uitvoering van de aanvraagprocedure

Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen.
Externe dienstverleners of andere contractanten, bv. voor gegevensverwerking en hosting.
Andere externe instanties, voor zover de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of een doorgifte om dwingende redenen van groot belang is toegestaan, met inbegrip van klanten en belanghebbende partijen in het kader van de orderverwerving.
Overmakingen naar derde landen:
Geen

Duur van de gegevensopslag:
De sollicitatiegegevens worden in de regel binnen vier maanden na kennisgeving van het besluit gewist, tenzij toestemming is gegeven voor het langer bewaren van de gegevens in het kader van de opname in de sollicitantenpool.

Specifieke informatie over de verwerking van klantgegevens/prospectgegevens

Betrokken gegevens:
Gegevens die worden verstrekt voor de uitvoering van het contract; indien van toepassing, eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:
Uitvoering van contracten, waaronder offertes, orders, verkoop en facturering, kwaliteitsborging.

Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen Geen externe dienstverleners of andere contractanten.

Overmakingen naar derde landen:
Geen

Duur van de gegevensopslag:
De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt gewoonlijk 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van personeelsgegevens

Betrokken gegevens:
Gegevens die worden verstrekt voor de uitvoering van het contract; indien van toepassing, eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:
Uitvoering van de overeenkomst in het kader van de arbeidsverhouding

Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen, met inbegrip van de belastingdienst, de socialeverzekeringsinstelling, de werkgeversvereniging voor aansprakelijkheidsverzekeringen Externe dienstverleners of andere contractanten, onder meer voor gegevensverwerking en hosting, loonadministratie, reiskostenadministratie, verzekeringsuitkeringen, gebruik van voertuigen. Andere externe instanties, voor zover de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of een doorgifte om dwingende redenen van groot belang is toegestaan, bijv. voor het verwerven van orders, voor verzekeringsdiensten.

Overmakingen naar derde landen:
Geen

Duur van de gegevensopslag:
De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt gewoonlijk 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van gegevens van leveranciers

Betrokken gegevens:
Gegevens die worden verstrekt voor de uitvoering van het contract; indien van toepassing, eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:
Uitvoering van het contract, met inbegrip van inlichtingen, aankoop, kwaliteitsborging, enz.

Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wetsbepalingen, bv. belastingdienst, douane Externe dienstverleners of andere contractanten, bv. voor gegevensverwerking en hosting, boekhouding, betalingsverwerking Andere externe partijen voor zover de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven of een overdracht om dwingende redenen van groot belang geoorloofd is.

Overmakingen naar derde landen:
Geen

Duur van de gegevensopslag:
De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt gewoonlijk 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van input in contactformulieren

Betrokken gegevens:
Gegevens die zijn verstrekt voor de verwerking van de aanvraag via het contactformulier; indien van toepassing, eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

Doel van de verwerking:
Verwerking van het contactverzoek

Categorieën van ontvangers:
Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen Geen externe dienstverleners en contractanten.

Overmakingen naar derde landen:
Geen

Duur van de gegevensopslag:
De duur van de gegevensopslag hangt af van de wettelijke bewaarplicht en bedraagt gewoonlijk 6 jaar.

Verdere informatie en contacten

Daarnaast kunt u te allen tijde uw recht op informatie, correctie of verwijdering of beperking van de verwerking of de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, doen gelden. Hier vindt u de mogelijkheid om per e-mail of per brief contact met ons op te nemen>. U hebt ook het recht om in geval van klachten contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3 simpele stappen - selecteer domein - bevestig email adres - bevestig telefoonnummer en je bent klaar!

Uw Nextcloud is klaar in 5 minuten

Wij zullen een gratis Nextcloud voor u opzetten. Als beheerder kunt u een andere gebruiker aanwijzen.
Om te beginnen krijgt u 10 GB gratis opslagruimte. Tot 50 GB vrije opslagruimte is optioneel mogelijk.