> Ilmainen Nextcloud - nextfiles.eu - Saat meiltä maksutta ajan tasalla olevan Nextcloudin, jossa on enintään 50 Gt tallennustilaa. Nextcloudia koskevat tiukat saksalaiset tietosuojasäännökset. Tämä tarkoittaa, että tietosi ovat erittäin turvallisia. Me huolehdimme tekniikasta ja päivityksistä. Nextcloud on vaihtoehto Dropboxille ja muille pilvipalveluille.
Dansk Suomalainen Türk Polski


Huomaa: Ainoa sopimuskieli on saksa. Oikeuspaikka on yksinomaan Saksa, ja kaikkiin sopimuksiin sovelletaan yksinomaan Saksan lakia. Muut kielet ja käännökset on tarkoitettu ainoastaan sitomattomiksi tiedoiksi, ja ne toimitetaan ilman takuuta ja ilman vastuuta siinä määrin kuin se on laillisesti mahdollista.


§ 1 Ehtojen voimassaolo

1 Palveluntarjoaja (ks. jäljennös - jäljempänä nextfiles.eu, palveluntarjoaja, palveluntarjoaja, nextfiles.eu tai Mehrtens IT) tarjoaa palveluja yksinomaan näiden ehtojen perusteella. Siltä osin kuin sopimuskumppani on Saksan kauppalain (HGB) tarkoittama kauppias, niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liikesuhteisiin, vaikka niistä ei olisi nimenomaisesti sovittu uudelleen. 2. Sopimuskumppanin on noudatettava näitä ehtoja.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa tai täydentää näitä yleisiä käyttöehtoja milloin tahansa kohtuullisella irtisanomisajalla. Asiakkaalla on oikeus vastustaa tällaista muutosta. Jos asiakas ei vastusta muutettuja ehtoja kuukauden kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta, ne tulevat voimaan ilmoituksen mukaisesti.

§ 2 Sopimuksen tekeminen

1 Toimittajan tarjoukset ovat aina muuttuvia ja sitomattomia. Tarjoukset tuotteista/pilvistä, joita käytetään pääasiassa kaupallisesti/ammattimaisesti tai minkä tahansa organisaation toimesta, merkitään merkinnällä Business. Kaikki muut tarjoukset on suunnattu yksityisille käyttäjille. 2.
Asiakas tekee palveluntarjoajalle tarjouksen sopimuksen tekemisestä tekemällä tilauksen. 3. Asiakkaan on tehtävä tilaus.
Palveluntarjoaja voi hyväksyä tämän tarjouksen viikon kuluessa (lähettämällä laskun tai lähettämällä tuotteen/pilven käyttöoikeus- tai kirjautumistiedot) tai hylätä sen ilman perusteluja. 4. Palveluntarjoaja voi hyväksyä tarjouksen viikon kuluessa.
4. Jos maksu hylätään, palveluntarjoaja palauttaa sen välittömästi samalla tavalla, jos maksu on jo suoritettu. Sopimuksen tekeminen on sitten hylätty korvauksen kautta. 5. Sopimuksen tekeminen on hylätty.
5) Sopimuskieli on yksinomaan saksa. Käännökset ovat vain tiedoksi.
§ 3 Palvelujen laajuus

(1) Palvelukuvaus ja kaikki toimittajan täydentävät asiakirjat ja ohjeet ovat nähtävillä toimipaikassa. Ne ovat myös sähköisessä muodossa maksutta saatavilla osoitteessa https://www.nextfiles.eu. 2.
2. Olemme mukauttaneet tarjoamamme verkkosivut, sisällöt ja palvelut Internet-selaimien Firefox ja Internet Explorer kulloinkin voimassa oleviin versioihin, joissa on aktivoitu JavaScript, evästeet ja ActiveX/Java sekä keskitason suojausasetukset. Jos käytetään muita selaimia tai asetuksia, palveluntarjoaja ei anna mitään takuuta vastaavan palvelun moitteettomasta toiminnasta. 3. Palveluntarjoaja ei voi käyttää muita selaimia tai asetuksia.
Kaikkiin hintoihin sisältyvät sovellettavan lain mukaan maksettavat verot. 4.
4. palveluntarjoajalla on oikeus lähettää lasku asiakkaalle sähköpostitse. Lasku katsotaan vastaanotetuksi, kun se on lähetetty asiakkaan verkkotunnukseen tai muuhun tiedossamme olevaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan on esitettävä palveluntarjoajan laskuja koskevat vastalauseensa tekstimuodossa 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos vastalauseita ei esitetä hyvissä ajoin, katsotaan, että ne on hyväksytty. 5.
Palveluntarjoaja pidättää oikeuden laajentaa, muuttaa ja parantaa palveluja milloin tahansa, jos se on esimerkiksi asiakkaiden kokonaisuuden, palvelimen vakauden, palvelimen turvallisuuden, palvelimen suorituskyvyn parantamisen jne. etujen mukaista. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa palveluja, jos se on tarpeen lakien, asetusten ja lupamääräysten muutosten/lisäysten sekä turvallisuusnäkökohtien vuoksi. 6. Palveluntarjoajalla on myös oikeus muuttaa palveluja, jos se on tarpeen.
Jos palveluntarjoaja tarjoaa maksuttomia lisäpalveluja ja -suorituksia sopimuksen ulkopuolella, ne voidaan lopettaa milloin tahansa. Palveluntarjoajan on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus tehdä GDPR-palvelutasosopimus (DSGVO AV-Vertrag - ADV). Palveluntarjoaja voi kieltäytyä tekemästä muutettua GDPR-palvelusopimusta tai se voi myös irtisanoa GDPR-palvelusopimuksen sopimuksen mukaisesti. Tämä ei anna asiakkaalle oikeutta vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta eikä poikkeuksellista irtisanomisoikeutta. 7. Asiakas ei voi vaatia hinnanalennusta.
Palveluntarjoajan tekninen tuki tukee asiakasta maksutta, jos pilviohjelmiston ja pilvipalvelun kehittäjän toimitushetkellä esiasentamien sovellusten kanssa ilmenee ongelmia. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajien sovellukset, tarvittaessa kehittäjän sovelluskaupasta jälkiasennetut sovellukset tai sovellukset, joiden versionumero on alle 1, eivät kuulu ilmaiseen tukeen, eikä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien sovellusten tai jälkiasennettujen sovellusten toimivuutta voida taata. 8.
Palveluntarjoaja voi muuttaa palveluntarjoajan osoittamia IP-osoitteita ja verkkotunnuksia milloin tahansa ilmoittamalla asiasta viikkoa aikaisemmin. Asiakas ei voi saada muutoksesta muita oikeuksia. Asiakkaalla ei ole oikeutta (tiettyyn) IP-osoitteeseen. Jos palveluntarjoaja tarjoaa ilmaisia (ali)verkkotunnuksia (esim. nameyourcloud.nextfiles.eu) tai IP-osoitteita, ne pysyvät palveluntarjoajan omistuksessa sopimuksen päättymisen jälkeen. 9. Jos palveluntarjoaja ei voi käyttää palveluntarjoajan verkkotunnuksia.
Palveluntarjoajan ostetun tarjouksen mukaisesti tarjoamaa tallennustilaa ei saa ylittää. Jos asiakas ylittää tallennustilan, hänelle annetaan kerran viikon varoitusajalla mahdollisuus poistaa vastaavat tiedostot palvelimelta, ja hänelle ilmoitetaan mahdollisista lisäkustannuksista tämän viikon jälkeen. Jos yli 20 % ostetusta tallennustilasta ylittyy, palveluntarjoaja voi välittömästi estää tuotteen käytön ja/tai poistaa tiedostoja itse ilmoitettuaan asiasta.Tarjottu tallennustila lasketaan asiakkaan hakemistossa tosiasiallisesti käytetystä tallennustilasta vähennettynä esiasennettujen tiedostojen käyttämällä tallennustilalla toimitushetkellä. Käytetty tallennustila lasketaan yksinomaan palveluntarjoajan suoraan palvelimella mittaaman tallennustilan käytön perusteella. Kolmannen osapuolen ohjelmistoista saadut tiedot saattavat sisältää poikkeamia, eikä kaikkia tiedostoja oteta huomioon laskennassa. 11. Tietoja ei ole saatavilla.
Palveluntarjoaja takaa vähintään 99 %:n vuotuisen käytettävyyden kaikille tarjouksille (laskentaperusteena viimeiset 365 päivää), lukuun ottamatta ilmoitettuja ja suunniteltuja huoltotöitä. Vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan näiden yleisten sopimusehtojen 9 dollarin määräyksiä. 12.
12. nextfiles.eu:n pilvitarjousten (ownCloud, Nextcloud, Seafile CE) puitteissa nextfiles.eu:n palvelu koostuu vastaavien (yleensä avoimen lähdekoodin) esiasennettujen palvelinohjelmistojen (mukaan lukien ownCloud, Nextcloud, Seafile, Collabora, OnlyOffice) käyttämisestä palvelimilla. Asiakas suorittaa pilven lopulliset asetukset ja konfiguroinnit pilven verkkokäyttöliittymässä ja nextfiles.eu-asiakasalueella. Avoimen lähdekoodin ohjelmistosta ei peritä maksuja (ilmainen toimitus - latausmahdollisuus ohjelmiston kehittäjältä). Maksuja peritään vain palvelinjärjestelmien tuesta, hallinnoinnista ja toiminnasta, mukaan lukien tallennustila ja liikenne (yleensä kiinteähintaisena pilvitarjouksena). Palveluntarjoaja tekee ohjelmistopäivitykset asiakkaan tilauksesta. Pilvipalvelun/asiakastietojen varmuuskopiointi ei ole osa sopimusta, vaan siitä on tehtävä erillinen kirjallinen sopimus. Asiakas/käyttäjä voi ladata avoimen lähdekoodin ohjelmiston ohjelmiston kehittäjän kautta. Tukemme antaa sinulle mielellään haluamasi latauslinkin. Asiakasohjelmiston sopimuskumppani ei ole nextfiles.eu, vaan ohjelmiston kehittäjä. nextfiles.eu ei missään tapauksessa peri avoimen lähdekoodin ohjelmistoista maksuja, palkkioita jne.
§ 4 Irtisanominen

Molemmat sopimuspuolet voivat irtisanoa sopimussuhteen milloin tahansa jo laskutetun sopimuskauden päättyessä. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Palveluntarjoajan on kuitenkin noudatettava 4 viikon irtisanomisaikaa maksullisissa tarjouksissa. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen ennenaikaisesti, laskutettuja määriä, palkkioita jne. ei palauteta (osittain). 2. Jos asiakas irtisanoo sopimuksen ennenaikaisesti, laskutettuja määriä, palkkioita jne. ei palauteta.
2. Jos kyseessä on sopimus, jolla on vähimmäiskesto, sopimussuhde voidaan irtisanoa aikaisintaan vähimmäiskeston päättyessä, mutta ei ennen jo laskutetun sopimuskauden päättymistä.
3. kaikkia sopimuksia jatketaan automaattisesti uudella sopimuskaudella (kuten edellistä sopimuskautta), jos sopimusta ei ole irtisanottu etukäteen.
4) Jos mahdollista, asiakas voi itse peruuttaa sopimuksen asiakasalueen kautta. Tätä varten asiakas peruuttaa valitun sopimuksen painamalla vastaavaa painiketta asiakasalueella kyseisen tuotteen kohdalla.
§ 5 Palvelujen laajuus ja palveluntarjoajan tehtävät


(1) Siltä osin kuin palveluntarjoaja tarjoaa maksuttomia lisäpalveluita ja -suorituksia sopimussuhteen ulkopuolella, ne voidaan lopettaa milloin tahansa. Tästä ei aiheudu asiakkaalle vähennys- tai korvausvaatimusta tai irtisanomisoikeutta. Tekemällä sopimuksen asiakas hankkii yksinoikeuden käyttää palvelua/palveluita jne. sovitun ja maksetun ajanjakson ajan. 2. Sopimus on voimassa vain, jos se on voimassa.
Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, supistaa tai täydentää sopimuksesta johtuvaa palveluvalikoimaa sekä peruuttaa pääsy yksittäisiin palveluihin, jos ja sikäli kuin asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksen täyttäminen ei tästä syystä vaarannu tai ei olennaisesti heikkene. 3. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa, supistaa tai täydentää palveluvalikoimaa.
Asiakkaille on ilmoitettava hyvissä ajoin kaikista 5.2 kohdan mukaisista muutoksista.

§ 6 Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet

1. Asiakas on velvollinen käyttämään palveluntarjoajan palveluja asianmukaisesti ja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Hänen on erityisesti noudatettava seuraavia velvoitteita,

a. ilmoittaa välittömästi palveluntarjoajalle kaikista sopimusperusteisiin tehtävistä muutoksista

b. olemaan käyttämättä väärin palveluntarjoajan palveluihin pääsymahdollisuuksia ja pidättäytymään laittomista ja/tai lainvastaisista toimista. Asiakasta kielletään erityisesti

i. käyttää muiden palveluntarjoajan palveluihin osallistuvien henkilöiden palveluja ilman lupaa;

ii. käyttää ilman lupaa palveluja, joista ei ole sovittu sopimuksessa, sekä purkaa, lukea tai muuttaa muiden palveluntarjoajan tai järjestelmän ylläpitäjän salasanoja, sähköposteja, tiedostoja tai vastaavia;

iii. lisensoitujen sovellusohjelmistojen yksittäisten sovellusten jakelu palveluntarjoajan palvelujen kautta ilman lupaa,

iv. keskeyttää tai estää viestintäpalvelut esimerkiksi ylikuormituksen vuoksi, jos asiakas on tästä vastuussa;

v. levittää tai saattaa saataville kaikenlaista rikollista sisältöä Palveluntarjoajan palveluiden kautta; tämä koskee erityisesti pornografista sisältöä, väkivaltaa ylistävää sisältöä tai vapaata demokraattista perusjärjestystä tai kansainvälisen yhteisymmärryksen aatetta vastaan suunnattua sisältöä, kuten kansallissosialistista tai terroristista sisältöä sekä perustuslain vastaisten puolueiden, yhdistysten tai niitä korvaavien järjestöjen propagandamateriaalia ja symboleja;

vi. ylittää tarjotun varastointitilan yli 100 prosentilla.

c. Sopimusrikkomustapauksissa (erityisesti edellä mainitut kohdat) asiakkaan on korvattava palveluntarjoajalle kaikki aiheutuneet materiaali- ja henkilöstökulut sekä muut kulut.

d. ilmoittamaan palveluntarjoajalle pyynnöstä pilveä käyttävien käyttäjien ja asiakkaiden määrän. Käyttäjät ovat todellisia henkilöitä tai tietoteknisiä tuotteita, jotka voivat käyttää pilveä - riippumatta loppulaitteesta tai käyttäjänimestä. Käyttäjiä voivat olla myös ohjelmat, rutiinit tai vastaavat, jotka itsenäisesti suorittavat tietojen varmuuskopiointia, pyyntöjä ja kyselyjä jne.

e. ilmoittamaan käyttäjämäärän muutoksesta 30 päivän kuluessa, jos sopimuksessa sovittu käyttäjämäärä ylittyy. nextfiles.eu:lla on oikeus periä maksuja lisäkäyttäjiltä vastaavasti. Laskentaperusteena on kyseisen pilvipalveluryhmän (nextfiles.eu/ownCloud/Nextcloud/etc.) kuukausittaisen liiketoimintasopimuksen lisäkäyttäjistä perittävä maksu.

f. varmistaa lakisääteisten säännösten ja viranomaisvaatimusten noudattaminen, sikäli kuin niillä on tai tulee olemaan merkitystä palveluntarjoajaverkostoon osallistumisen kannalta;

g. ottaa huomioon sovellettavat tietosuojasäännökset ja tunnustetut tietoturvaperiaatteet ja noudattaa niitä;

h. käyttää palveluja siten, että palvelin, skriptit, ohjelmat ja sovellukset eivät kuormitu liikaa. Järjestelmät on suunniteltu normaaliin, keskimääräiseen käyttöön esiasennetun toimitustilan (pilven) perusteella. Keskimääräisen käytön/kuorman vertailuarvona käytetään tässä palvelinjärjestelmän kaikkien käyttäjien keskiarvon kaksinkertaista arvoa, joka perustuu kyseiseen käyttöön/kuormaan/toimintoon/sovellukseen/pilveen.

i. ilmoittamaan viipymättä palveluntarjoajalle havaittavissa olevista vioista tai vaurioista (vikailmoitukset) ja ryhtymään kaikkiin toimenpiteisiin, joiden avulla viat tai vauriot ja niiden syyt voidaan tunnistaa tai jotka helpottavat ja nopeuttavat vian poistamista;

j. sen jälkeen, kun palveluntarjoaja on toimittanut vikailmoituksen, korvatakseen laitostensa tarkastuksesta aiheutuneet kulut, jos ja siltä osin kuin tarkastuksen jälkeen todetaan, että vika on ilmennyt asiakkaan vastuualueella (sopimuksen ja palvelujen määritellyn soveltamisalan ulkopuolella).
2. Jos asiakas rikkoo 1.b) kohdassa mainittuja velvoitteita, palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimussuhde ilman irtisanomisaikaa välittömästi epäonnistuneen varoituksen jälkeen (vakavissa tai kiireellisissä tapauksissa myös ilman ennakkovaroitusta ).
(3) Käyttäjien välisen vuorovaikutuksen yksityiskohdista voidaan sopia yhdessä käyttäjäsäännöillä.
Kaikissa muissa tapauksissa palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus 10 päivän irtisanomisajalla ja/tai keskeyttää/estää palvelujen laajuudesta johtuvien palvelujen käyttöoikeus tai rajoittaa tiettyjä palveluja kokonaan tai osittain välittömästi, jos asiakas saa tietoonsa tässä kuvatunlaisen rikkomuksen.
Asiakas on velvollinen tekemään varmuuskopiot kaikista tiedoista, jotka hän siirtää palveluntarjoajan hänelle osoittamaan tallennustilaan (varmuuskopiot). Asiakkaan on tallennettava nämä varmuuskopiot tietovälineille, jotka eivät sijaitse fyysisesti palveluntarjoajan tiloissa. Hänen on myös säännöllisesti päivitettävä varmuuskopiointitietonsa. 6.
6. Asiakas tekee itse kaikki varmuuskopiot (esim. palvelimista, hosting-paketeista, SaaS-, pilvi- ja muista palveluista). Palveluntarjoaja luo varmuuskopioita asiakkaan tiedoista, tiedostoista jne. vain erillistä kirjallista sopimusta vastaan, josta peritään maksu.
7. Voimassa vain ilmaisversiossa: vain yksi ilmainen pilvi on sallittu henkilöä kohden. Kaupallinen käyttö - myös osittainen - on sallittua vain testitarkoituksiin. nextfiles.eu-tunnuksesi aktivoidaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sen jälkeen voit kirjautua asiakasalueellemme ja käyttää nextfiles.eu-tunnusta vielä kolmen kuukauden ajan. Jos et ole kirjautunut asiakasalueellemme yli kuuteen kuukauteen, pidätämme oikeuden irtisanoa sopimuksen.


§ 7 Kolmansien osapuolten käyttö

1. Palveluntarjoajan palvelujen suora tai (epä)välillinen käyttö kolmansien osapuolten toimesta on sallittu vain nimenomaisella luvalla. Asiakas saa käyttää palveluja omiin tarkoituksiinsa, mutta ei saa myydä niitä edelleen, alivuokrata tai antaa niitä ilmaiseksi kolmansille osapuolille. Tämä ei koske palvelujen käyttöä asiakkaan yrityksessä työskentelevien henkilöiden tai sellaisten henkilöiden toimesta, jotka asuvat kotitalousyhteisössä asiakkaan kanssa. Jos käyttö kolmansille osapuolille sallitaan, asiakkaan on opastettava heidät asianmukaisesti palvelujen käyttöön. 2. Palvelujen käyttö on sallittu.
Asiakas maksaa myös maksut, joita kolmansille osapuolille aiheutuu hänen käyttöönsä annettujen käyttömahdollisuuksien puitteissa. Sama pätee, jos kolmas osapuoli käyttää palveluja luvattomasti, ellei asiakas osoita, että luvaton käyttö johtui palveluntarjoajan turvalaitteiden kiertämisestä tai kumoamisesta, josta hän ei ole vastuussa.

§ 8 Maksuehdot


Jollei toisin ole sovittu, palveluntarjoaja laskuttaa asiakasta sovituista palveluista sovellettavien taksojen tai maksujen ja ehtojen mukaisesti, mukaan lukien sovellettava lakisääteinen arvonlisävero. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain etukäteen, kulutusperusteiset maksut seuraavan kuukauden alussa. Vastaavat maksut on maksettava välittömästi ja ilman vähennyksiä laskun lähettämisen yhteydessä. Laskun määrä on hyvitettävä palveluntarjoajan tilille kymmenen päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. 2. Laskun määrä on maksettava palveluntarjoajan tilille kymmenen päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.
2. Jos korvaus maksetaan kalenterikuukauden osilta kulutuksesta riippumatta, niistä peritään kultakin päivältä 1/30 kuukausikorvauksesta.
3. Käteismaksut, shekkimaksut eivät ole mahdollisia.
4. asiakkaan maksama ennakkoon maksettu luotto (luotto, joka kuitataan tulevista erääntyvistä laskuista) palautetaan asiakkaan pyynnöstä. palautus on suoritettava samalla tavalla kuin maksu on suoritettu.

Asiakas vastaa seuraavista kuluista, jos kyseessä on palautus, ja ne vähennetään maksetusta summasta ja hyvityssaldosta:

a. Kaikki maksupalveluntarjoajan maksut, jotka ovat aiheutuneet talletuksen aikana ja jotka veloitetaan meiltä (huomioon otetaan asiakkaan viimeiset maksutapahtumat, kunnes luottosaldo on saavutettu).

b. Kertaluonteinen viiden euron käsittelymaksu.

c. Maksupalveluntarjoajan mahdollisesti perimät maksut maksun suorittamisesta.

Ennakkoon maksettu luotto ei vanhene, ja sitä voi käyttää tarjouksiimme ja palveluihimme. 5.
Maksut ovat mahdollisia vain asiakasalueella tarjottujen maksuportaiden kautta (esim. Paypal, luottokortti, pankkisiirto jne.). Käteismaksut ja sekkimaksut eivät ole mahdollisia. Jos asiakas käyttää maksuvaihtoehtoa tarjottujen maksuväylien kautta (kaikki maksuväylät - pankkisiirtoa lukuun ottamatta), hänet ohjataan hyperlinkin kautta vastaavalle verkkosivustolle. Huomautamme, että täällä kerätään, käsitellään ja käytetään muitakin henkilötietoja. Valitun maksupalveluntarjoajan käyttö- ja tietosuojaehtoja sovelletaan yksinomaan. Varmistaaksesi, että nämä määräykset ovat ajan tasalla, alla on suora linkki maksupalveluntarjoajan verkkosivustolle.

- Mikromaksaminen/välitön siirto YLEISET SOPIMUSEHDOT Tietosuoja

- Paypal AGB Tietosuoja

- 2CheckOut AGB Tietosuoja

- Stripe AGB Yksityisyys

§ 9 Kuittaus- ja pidätysoikeus, vastuu


1 Toimittaja on vastuussa tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta lakisääteisten säännösten mukaisesti. Takausvastuu perustuu tuottamukseen. Lievän huolimattomuuden tapauksessa palveluntarjoaja on vastuussa yksinomaan tuotevastuulain säännösten mukaisesti hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittumisesta tai olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Vahingonkorvausvaatimus olennaisten sopimusvelvoitteiden lievästi huolimattomasta laiminlyönnistä on kuitenkin rajoitettu sopimukselle tyypilliseen ennakoitavissa olevaan vahinkoon, ellei vastuu koske hengen, ruumiin tai terveyden loukkaamista. Palveluntarjoaja vastaa samassa laajuudessa myös sijaisten ja edustajien tuottamuksesta. 2. Palveluntarjoajan vastuulla on myös, että
(2) Edellisen kohdan (9.1) säännös ulottuu oikeudellisesta perusteesta riippumatta suorituksen lisäksi suoritettavaan vahingonkorvaukseen, suorituksen sijasta suoritettavaan vahingonkorvaukseen ja turhaan aiheutuneiden kulujen korvaamista koskeviin vaatimuksiin, mukaan lukien vastuu virheistä, viivästyksestä tai suorituksen mahdottomuudesta.
Asiakas voi kuitata ainoastaan riidattomat tai laillisesti vahvistetut saatavat toimittajan saatavia vastaan. Asiakkaalla on oikeus vaatia pidätysoikeutta vain sellaisten vastasaatavien osalta, jotka johtuvat samasta sopimussuhteesta kuin ne saatavat, joita vastaan pidätysoikeutta vaaditaan. 4. Asiakkaan on ilmoitettava, että hänellä on oikeus vaatia pidätysoikeutta.
4. Vahingonkorvausvaatimukset, jotka johtuvat toimitus- ja palveluhäiriöistä, on suljettu pois, mikäli ne eivät johdu palveluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
5. Jos palveluntarjoajan palveluja ei ole saatavilla keskimäärin <90 % vuodessa, asiakkaalla on oikeus alentaa kuukausimaksuja ja maksuja vastaavasti siitä lähtien, kun este ilmenee, kunnes este lakkaa. Merkittävän esteen katsotaan olevan olemassa, jos
1. asiakas ei voi enää käyttää palveluntarjoajan infrastruktuuria syistä, joista asiakas ei ole vastuussa tai joista kolmannet osapuolet ovat vastuussa, eikä näin ollen voi enää käyttää sopimuksessa mainittuja palveluja, ja

2. näiden palvelujen käyttö kokonaisuutena vaikeutuu merkittävästi tai sopimuksessa lueteltujen yksittäisten palvelujen käyttö tulee mahdottomaksi tai niihin verrattavia rajoituksia on olemassa.

6. Jos palvelu ei toimi palveluntarjoajasta riippumattomasta häiriöstä johtuvan häiriön vuoksi, alennusta ei myönnetä. Sama pätee myös palveluiden keskeytymiseen, joka johtuu näiden yleisten sopimusehtojen 11 §:n mukaisista välttämättömistä liiketoiminnan keskeytyksistä.
nextfiles.eu:n tarjoukset ja palvelut perustuvat avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (palvelin- ja asiakasohjelmistot) virheistä tai puutteista ja niiden seurauksista nextfiles.eu ei ole vastuussa, ja asiakas on nimenomaisesti vapauttanut nextfiles.eu:n kaikesta vastuusta (myös kolmansia osapuolia kohtaan).
8) Jos asiakas ei ole tehnyt palveluntarjoajan kanssa erillistä kirjallista maksullista varmuuskopiointisopimusta, asiakas vastaa kustannuksista, jos tiedot katoavat (esim. kiintolevyvirheen, tiedostovian jne. vuoksi): Kiintolevyvirheestä, tiedostojärjestelmävirheestä, ohjelmisto- tai käyttövirheestä johtuen asiakas vastaa kaikista vastaavien tietojen palauttamisesta, korvaamisesta, uudelleen lähettämisestä jne. aiheutuvista kustannuksista. Palveluntarjoaja on nimenomaisesti vapautettu kaikesta asiakkaan vastuusta (myös kolmansia osapuolia kohtaan).

10 § Maksu ja maksun laiminlyönti 1. Maksun laiminlyönnissä palveluntarjoajalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa kaupallisille liiketoimille suositellun suuruisena: 8 % korkeampi kuin vastaava lakisääteinen peruskorko vuodessa. Jos tarjoaja pystyy osoittamaan viivästyksestä aiheutuneen suuremman vahingon, hänellä on oikeus vaatia korvausta. Asiakkaalla on oikeus osoittaa palveluntarjoajalle, että maksun laiminlyönnistä ei ole aiheutunut vahinkoa tai vahinko on huomattavasti pienempi. 2. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimussuhteen poikkeuksellisesti ilman irtisanomisaikaa tai vaatia pidätysoikeutta sille kuuluviin palveluihin - erityisesti verkkotunnusten hakuun, palvelimen liittämiseen verkkoon tai asiakkaan linjayhteyteen - jos viimeksi mainittu kieltäytyy maksamasta velkaa, on kokonaan tai osittain myöhässä yli kuukauden, palveluntarjoaja on muistuttanut asiakasta määräajan asettamalla ja huomauttanut irtisanomisen mahdollisista seurauksista ja pidätysoikeudesta. 3. Kohtien 3.8 ja § 6.1 cd palveluihin perustuvissa erääntyneissä vaateissa tarjoaja voi estää vastaavan pääpaketin, kunnes vastaava lasku on maksettu. (Suhteellinen) palautus tai määräajan pidentäminen eston vuoksi on poissuljettu. Palveluntarjoaja voi myös kuitata vaateensa asiakkaan (muista) jo maksetuista palveluista tai laskuista ja tarvittaessa lyhentää vastaavasti jo maksettuja ehtoja. 4. Palveluntarjoaja varaa oikeuden esittää muita oikeudellisia vaatimuksia. § 11 Palvelujen saatavuus 1. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelujaan 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa. Ennakoivien kunnossapitotöiden tarpeellisista seisokeista tiedotetaan mahdollisimman aikaisin. Palveluntarjoaja poistaa teknisissä laitteissaan olevat viat olemassa olevien teknisten ja toiminnallisten mahdollisuuksien puitteissa mahdollisimman nopeasti ja asiakkaalle sopivana ajankohtana, esimerkiksi yöaikaan.§ 12 Tietosuoja Sivuston tietosuojaseloste ja samalla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 13 ja 14 mukaiset tiedot niille, joita asia koskee, löydät täältä ja ovat osa sopimusta. § 13. Loppumääräykset 1. Suorituspaikka on palveluntarjoajan kotipaikka. Yksinomainen toimivalta kaikille tästä sopimuksesta johtuville ja siihen perustuville vaateille, mukaan lukien shekkeihin ja vekseleihin liittyvät kanteet sekä kaikki osapuolten väliset sopimuksen muodostamista, käsittelyä tai irtisanomista koskevat riidat - sikäli kuin asiakas on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkinen oikeudellinen erityisrahasto on - palveluntarjoajan kotipaikka. 2. Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan yksinomaan tähän sopimukseen. 3. Näiden ehtojen perusteella tehdyistä sopimuksista johtuvia velvoitteita sitovat myös toimittaja-asiakkaan oikeusseuraajat. 4. Jos yksi tai useampi tämän sopimuksen ehto on tai tulee pätemättömäksi/epätäydelliseksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon.Nämä ehdot ovat myös osa sopimusta palveluntarjoajan kanssa: * Hinnasto Peruutusohjeet Kuluttajille Peruutusohjeet Peruutusoikeus Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruutusaika on neljätoista päivää sopimuksen tekopäivästä. Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi sinun on lähetettävä meille selkeä lausunto (esim. postitse tai sähköpostitse lähetetty kirje) osoitteeseen Mehrtens, Am Hagen 15, 28790 Schwanewede, info@nextfiles.eu, puhelin +49 421 167605600 sopimuksen purkamiseen. Voit käyttää tähän liitteenä olevaa peruuttamislomakemallia, mutta tämä ei ole pakollista. Peruutusajan noudattamiseksi riittää, että lähetät peruuttamisoikeuden käyttöäsi koskevan ilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista. Peruuttamisen seuraukset Jos peruutat tämän sopimuksen, meillä on kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jotka johtuvat siitä, että käytät erilaista toimitustapaa kuin mitä olemme valinneet edullisimman vakiotoimituksen) välittömästi ja viimeistään neljäntoista päivän kuluessa päivästä, jona saimme ilmoituksen tämän sopimuksen peruuttamisesta. Käytämme tähän takaisinmaksuun samaa maksutapaa, jota käytit alkuperäisessä tapahtumassa, ellei kanssasi ole nimenomaisesti sovittu jostain muusta; tästä takaisinmaksusta ei peritä missään olosuhteissa maksuja. Jos olet pyytänyt, että palvelut alkavat peruutusajan kuluessa, sinun on maksettava meille kohtuullinen summa, joka vastaa jo tarjottujen palvelujen osuutta siihen hetkeen mennessä, jolloin ilmoitit meille peruuttamisoikeuden käyttämisestä. tämän sopimuksen osalta verrattuna sopimuksessa määrättyjen palvelujen kokonaismäärään. Peruutuskäytännön päättyminen [ Lataa mallin peruutuslomake ]

3 yksinkertaista vaihetta - valitse verkkotunnus - vahvista sähköpostiosoite - vahvista puhelinnumero ja olet valmis!

Nextcloud on valmis 5 minuutissa

Asetamme sinulle ilmaisen Nextcloudin. Järjestelmänvalvojana voit määrittää toisen käyttäjän.
Aluksi saat 10 Gt ilmaista tallennustilaa. Vapaa tallennustila voi olla valinnaisesti jopa 50 Gt.